Jogi nyilatkozat - Hisense

Jogi nyilatkozat

Jelen weboldalt (a továbbiakban: a „Weboldal”) a Gorenje Magyarország Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Dulácska utca 1/b. a továbbiakban: „Gorenje”) üzemelteti.

Kérjük, hogy a Weboldal használatát megelőzően figyelmesen olvassa végig a jelen jogi nyilatkozatban szereplő feltételeket, mert a Weboldal használatával Ön ezen feltételeket ráutaló magatartással elfogadja. Kérjük ne használja a Weboldalt, amennyiben ezen feltételeket nem kívánja elfogadni.

A Weboldalon található valamennyi szerzői jogi alkotás, védjegy és egyéb szellemi alkotás a Gorenje vagy a Gorenje részére felhasználást engedélyező természetes, vagy jogi személy tulajdonát képezi. A Weboldal tartalmának felhasználása kizárólag személyes célra megengedett, üzleti célra tilos. A Weboldal tartalmának és a Weboldalon megjelenő információk módosítása, felhasználásának engedélyezése, átruházása, átdolgozása, vagy feldolgozása a Gorenje előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.

A Gorenje nem vállal felelősséget a Weboldalon található linkeken keresztül elérhető, harmadik személyek által készített, vagy közzétett tartalmak tekintetében. A Weboldalon található linkeken keresztül elérhető harmadik személyek által üzemeltett honlapok használata a felhasználó saját felelősségére történik.

A Weboldal látogatói által a Weboldalra küldött vagy azon közétett bármely olyan adat vagy információ, amely nem tartozik a Weboldalon található adatvédelmi szabályzat hatálya alá, nem minősül bizalmas információnak és ezek elküldésével vagy közzétételével a Weboldal látogatói hozzájárulnak a Gorenje általi teljeskörű felhasználáshoz.

A Gorenje minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon található információk pontosak és naprakészek legyenek, de fenntartja a termékspecifikációk és egyéb információk tetszőleges időpontban történő megváltoztatásának jogát.

A Gorenje, illetve annak vezető tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottai, vagy bármely érdekében eljáró harmadik személy – az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben - minden felelősséget kizár valamennyi olyan kárral vagy káreseménnyel kapcsolatban, amely a Weboldal használóit vagy bármely harmadik felet a Weboldal használatával kapcsolatban ér, beleértve a fentiekbe az olyan károkat is, amelyeket a Weboldalhoz való hozzáférés, annak használata, az azon való böngészés, letöltés során fellépő vírusok idéznek elő, amelyek a Weboldal használóinak számítógépét, szoftvereit, adatait megfertőzik.

A Weboldallal kapcsolatban felmerülő jogviták rendezésére a magyar bíróságok illetékesek, ill. a magyar jog irányadó.