Adatvédelmi politikánk - Hisense

Adatvédelmi politikánk

A Gorenje Magyarország Kft. vállalja, hogy webes szolgáltatásainak, tevékenységeinek és megoldásainak alkalmazása során bármely adatalany személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban megfelelő szintű titkosságot, elérhetőséget és sértetlenséget biztosít.A személyes adatok összegyűjtése és a személyes adatok feldolgozása megfelelő fizikai és logikai biztonsági intézkedések alkalmazásával történik. Azokban az esetekben, amikor a személyes adatok összegyűjtése és feldolgozása az adatalany hozzájárulásával történik, az adatok kezelésre kerülnek mindaddig, amíg az adatalany hozzájárulását kifejezetten és egyértelműen vissza nem vonja és amíg az adatalany erről a vállalatot nem értesíti.

A gyűjtött személyes adatok egyike sem kerül harmadik országba.

A személyes adatokhoz való összes hozzáférés a Gorenje Magyarország Kft. jóváhagyásával történik és csak megfelelő felhatalmazással/jogosultsággal rendelkező személyzet férhet az adatokhoz. A tárolt személyes adatokkal kapcsolatban nem történik automatizált feldolgozás vagy profilozás.

A személyes adatok ellenőrzésével és feldolgozásával kapcsolatos további kérdései esetén e-mailt küldhet a következő címre: gdpr (at) gorenje.com.

A Gorenje Magyarország Kft. által végzett személyes adatfeldolgozás és -ellenőrzés során felmerülő bármiféle visszaélés kapcsán az adatalanyok kapcsolatba léphetnek a megfelelő hatáskörrel rendelkező személyes adatokat felügyelő hatósággal:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: https://naih.hu